Ubezpieczenia komunikacyjne

Assistance

Ubezpieczenie Assistance jest ubezpieczeniem dobrowolnym.

Ubezpieczenie to zapewnia kierowcy i pasażerom ubezpieczonego pojazdu pomoc w trudnych sytuacjach podczas podróży. Przez trudne sytuacje należy rozumieć wypadek, awarie, unieruchomienie oraz kradzież pojazdu, a także nagłe zachorowanie kierowcy oraz uraz ciała kierowcy lub pasażera.

Ubezpieczenie obejmuje pomoc techniczną, medyczną, organizacyjną  i informacyjną.

Ubezpieczenie Assistance w wariancie podstawowym zapewnia najczęściej pomoc niezbędna w wyniku wypadku, a w wariantach rozszerzonych także pomoc potrzebna w wyniku innych zdarzeń. Ubezpieczenie Assistance działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jednak istnieje możliwość rozszerzenia jego zakresu terytorialnego także na zagranicę.

Świadczenia, które mogą zostać pokryte z ubezpieczenia Assistance to, w zależności od wybranego wariantu, holowanie, dostarczenie paliwa, naprawa na miejscu zdarzenia, zakwaterowanie w hotelu, wynajem pojazdu zastępczego, pokrycie kosztów biletów potrzebnych do powrotu do miejsca zamieszkania, złomowanie i inne.

 

Na skróty:

» OC Łódź (odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych)
» NNW Łódź (następstwa nieszczęśliwych wypadków komunikacyjnych)
» III Filar Łódź
» Ubezpieczenie domu i mieszkania Łódź
» Pakiety uzbepieczeń indywidualnych Łódź
» Ubezpieczenia komunikacyjne flot samochodowych Łódź
» Ubezpieczenia medyczne Łódź
» Ubezpieczenie turystyczne Łódź
» Otwarte Fundusze Emerytalne Łódź
» Ubezpieczenia Ryzyk budowlano montażowych Łódź

 


projekt i pozycjonowanie