Ubezpieczenia na życie

III Filar

Zgodnie z założeniami systemu emerytalnego obowiązującego w RP od 1 stycznia 1999 roku Polacy mają obowiązek uczestnictwa w jego dwóch filarach: I filar (ZUS) i II filar (OFE). Emerytura z tych filarów wynosić będzie łącznie ok. 60% pensji. Wskaźnik ten będzie tym mniejszy, im wyższe zarobki osiągał emeryt.

Dobrym pomysłem jest przeznaczenie części pieniędzy na dobrowolny III filar systemu emerytalnego, aby po przejściu na emeryturę uniknąć obniżenia poziomu życia. Cechy III filara to: dobrowolność wpłat w samodzielnie wybranej wysokości, nieograniczony wybór formy oszczędzania i terminu rozpoczęcia lub zakończenia wpłat, kapitałowość, prywatne zarządzanie, indywidualność kont, nadzór państwowy. Jest to uzupełnienie przyszłej emerytury.

III filar obejmuje głównie:

  • pracownicze programy emerytalne (PPE) - forma zorganizowanego, grupowego, systematycznego oszczędzania na przyszłą emeryturę. Składki uczestników programu są naliczane i odprowadzane przez pracodawcę do wybranej instytucji finansowej gromadzącej i zarządzającej tymi środkami. PPE jest umową określającą zobowiązania pracodawcy i pracowników w związku z prowadzeniem przez pracodawcę programu. Nie jest to instytucja finansowa (środki trafiają do istniejących instytucji finansowych - zakładu ubezpieczeń, funduszu inwestycyjnego lub są zarządzane przez zarządzającego zagranicznego). Wyjątkiem jest pracowniczy fundusz emerytalny (PFE), czyli podmiot tworzony dla gromadzenia środków z PPE. PFE jest zarządzany przez wyłącznie w tym celu tworzone Pracownicze Towarzystwo Emerytalne. Składkę przekazywaną przez pracodawcę do instytucji obsługującej PPE może stanowić składka podstawowa i dodatkowa. PPE może utworzyć pracodawca zatrudniający min. 5 pracowników (jeśli prowadzi działalność nieprzerwanie od 3 lat - 3 pracowników) lub grupa pracowników.
  • indywidualne konta emerytalne (IKE) - Ustawa o IKE umożliwia gromadzenie środków a dodatkową emeryturę, przy czym wysokość wpłat ograniczona jest do 1,5-krotności średniej miesięcznej pensji brutto rocznie.
  • emerytalne ubezpieczenie na życie, np. ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym, grupowe ubezpieczenie na życie, czy oszczędności gromadzone i inwestowane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

 

Na skróty:

» Ubezpieczenie utraty zysków Łódź
» Ubezpieczenie eksponatów wystawowych Łódź
» AC Łódź (AutoCasco)
» Ubezpieczenia jachtów Łódź
» Ochrona prawna Łódź
» Ubezpieczenie domu i mieszkania Łódź
» Grupowe ubezpieczenia na życie Łódź
» Zielona karta Łódź
» Ubezpieczenie towarów w transporcie - Cargo Łódź
» NNW Łódź (następstwa nieszczęśliwych wypadków komunikacyjnych)

 


projekt i pozycjonowanie