Ubezpieczenia komunikacyjne

AC (AutoCasco)

Ubezpieczenie Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Chroni ono przed skutkami szkód powstałych w wyniku uszkodzenia lub kradzieży pojazdu. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest uszkodzenie pojazdu powstałe wskutek zderzenia pojazdów, zdarzeń losowych (pożar, wybuch etc.), zderzenia ze zwierzętami, uszkodzenia przez osoby trzecie oraz kradzież pojazdu.

Ubezpieczenia Autocasco można zawrzeć w zakresie pełnym (ochrona dotyczy uszkodzenia i kradzieży pojazdu lub jego wyposażenia), ograniczonym (najczęściej z ochrony wyłączona jest kradzież) i minicasco (obejmujące szkodę całkowitą, czyli uszkodzenie pojazdu jeżeli koszt naprawy pojazdu przekracza 70% jego wartości i kradzież samochodu).

Ochrona z tytułu ubezpieczenia Autocasco może działać na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej a także za granicą. Ponadto istnieje możliwość wykupienia dodatkowych ryzyk do ubezpieczenia Autocasco. Najpopularniejsze z nich to:

  • ubezpieczenie szyb pojazdu, które obejmuje uszkodzenie szyb pojazdu w wyniku pęknięcia poprzez np. uderzenie kamienia, wadę fabryczną (złe naprężenia itp.); w przypadku powstania szkody skorzystanie z tego ubezpieczenia zamiast z ubezpieczenia Autocasco powoduje, że szyba zostanie naprawiona a szkoda nie będzie liczona do szkodowości z Autocasco
  • opcja ubezpieczenia szkody drobnej, która umożliwia szybszą likwidację szkody o wartości nieprzekraczającej wartości określonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia Autocasco oraz likwidację tej drobnej szkody bez wykazania jej w historii szkodowości klienta z Autocasco.

 

Na skróty:

» Ubezpieczenia Ryzyk budowlano montażowych Łódź
» Ubezpieczenia zdrowotne Łódź
» Następstwa nieszczesliwych wypadków Łódź
» NNW Łódź (następstwa nieszczęśliwych wypadków komunikacyjnych)
» Ubezpiecznie Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytułu prowadzenia działalnosci gospodarczej Łódź
» Fundusze Inwestycyjne Łódź
» Ubezpieczenia jachtów Łódź
» Ubezpieczenie eksponatów wystawowych Łódź
» Ochrona prawna Łódź
» Grupowe ubezpieczenia na życie Łódź

 


projekt i pozycjonowanie