Ubezpieczenia na życie

Grupowe ubezpieczenia na życie

Grupowe ubezpieczenie na życie jest ubezpieczeniem dobrowolnym, które może zostać zawarte na rzecz określonej grupy pracowników, a składka może być opłacana przez pracowników lub pracodawcę.

Grupowe ubezpieczenie na życie coraz częściej wykorzystywane jest w strategii rozwoju przedsiębiorstwa do budowania długotrwałej i silnej relacji miedzy pracodawcą a pracownikiem.

Grupowe ubezpieczenie na życie najczęściej musi obejmować ubezpieczenie na życie (świadczenie z tytułu śmierci), a dodatkowo może obejmować ubezpieczenie:

  • na wypadek śmierci w wyniku następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • na wypadek śmierci w wyniku zawału serca lub udaru mózgu,
  • na wypadek śmierci w wyniku wypadku przy pracy,
  • następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • poważnych zachorowań,
  • operacji,
  • pobytu w szpitalu,
  • urodzenia dziecka,
  • śmierci rodziców, małżonka, teściów,
  • inne.

Do grupowego ubezpieczenia na życie może przystąpić również rodzina ubezpieczonego pracownika. Grupowe ubezpieczenie na życie ubezpieczeni mogą kontynuować indywidualnie po ustaniu stosunku pracy.

 

Na skróty:

» Ubezpieczenie utraty zysków Łódź
» Ubezpieczenia i gwarancje finansowe Łódź
» Ubezpieczenie turystyczne Łódź
» Ubezpieczenia komunikacyjne flot samochodowych Łódź
» Ubezpieczenie domu i mieszkania Łódź
» Ubezpiecznie Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytułu prowadzenia działalnosci gospodarczej Łódź
» III Filar Łódź
» Ubezpieczenia jachtów Łódź
» NNW Łódź (następstwa nieszczęśliwych wypadków komunikacyjnych)
» Otwarte Fundusze Emerytalne Łódź

 


projekt i pozycjonowanie