Ubezpieczenia komunikacyjne

OC odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym na mocy Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124 z 2003 r., poz. 1152 z póżn. zm.).

Obowiązek zawarcia tego ubezpieczenia dotyczy zarówno pojazdów zarejestrowanych w Rzeczpospolitej Polskiej, jak i zarejestrowanych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej poruszających się po terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zapewnia ochronę w przypadku szkód wyrządzonych przez posiadacza i kierującego pojazdem innym osobom.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawarte w Rzeczpospolitej Polskiej od 1 sierpnia 2007 roku działa również w następujących krajach: Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy i terytoriów, za które, zgodnie z Porozumieniem Wielostronnym, odpowiadają Biura - Sygnatariusze Porozumienia: Channel Islands, Gibraltar i Wyspa Man (The Isle of Man) - Biuro Brytyjskie; Wyspy Faroe - Biuro Duńskie; Monako - Biuro Francuskie; San Marino - Biuro Włoskie.

 

Na skróty:

» Ubezpieczenia zdrowotne Łódź
» Ubezpiecznie Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytułu prowadzenia działalnosci gospodarczej Łódź
» Otwarte Fundusze Emerytalne Łódź
» III Filar Łódź
» Ubezpieczenia Ryzyk budowlano montażowych Łódź
» Ubezpieczenia komunikacyjne flot samochodowych Łódź
» Ubezpieczenie towarów w transporcie - Cargo Łódź
» OC Łódź (odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych)
» Ubezpieczenia pakietowe pojazdów Łódź
» Ubezpieczenia imprez masowych Łódź

 


projekt i pozycjonowanie