Ubezpieczenia majątkowe

Pakiety uzbepieczeń indywidualnych

Pakiety ubezpieczeń indywidualnych najczęściej złożone są z ubezpieczeń dobrowolnych, czasami jest do nich włączone obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC komunikacyjne).

Pakiety ubezpieczeń indywidualnych są propozycją kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej obejmującej najczęściej ubezpieczenie domu lub mieszkania, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia ochrony prawnej i inne.

Zawarcie przez ubezpieczonego pakietu ubezpieczeń indywidualnych umożliwia uzyskanie dodatkowych zniżek składki, przez co ubezpieczenia te charakteryzują się niższą (w niektórych przypadkach znacznie) składką niż w przypadku gdyby te same ryzyka (rodzaje ubezpieczeń) zostały zawarte oddzielnie.

Pakiety ubezpieczeń indywidualnych oferowane są przez prawie wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe. Przykładami takich ubezpieczeń są ubezpieczenia oferowane przez:

  • STU Ergo Hestia S.A.: Hestia 1, Hestia 7, Hestia 77;
  • TU Compensa S.A.: Polisa Rodzinna;
  • PZU S.A.: Bezpieczny Dom;
  • TU InterRisk S.A.: Bezpieczny Dom;
  • Generali TU S.A.: Lew Lokator, Lew Domownik;
  • PTU S.A.: Alfa, Alfa mini, Delta;
  • HDI Asekuracja TU S.A.: HDI Rodzina.

 

 

Na skróty:

» Fundusze Inwestycyjne Łódź
» Zielona karta Łódź
» Ubezpiecznie Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytułu prowadzenia działalnosci gospodarczej Łódź
» NNW Łódź (następstwa nieszczęśliwych wypadków komunikacyjnych)
» Ubezpieczenia komunikacyjne flot samochodowych Łódź
» Ubezpieczenia Ryzyk budowlano montażowych Łódź
» Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Łódź
» Ubezpieczenia imprez masowych Łódź
» Pakiety uzbepieczeń indywidualnych Łódź
» Ubezpieczenia dla sportowców Łódź

 


projekt i pozycjonowanie