Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia domków letniskowych

Ubezpieczenie domków letniskowych jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Ubezpieczenie to sprawi, że każdy właściciel domku letniskowego będzie mógł spać spokojnie nie obawiając się strat majątkowych związanych z uszkodzeniem domku letniskowego.

Ubezpieczenie domków letniskowych obejmuje domek letniskowy, jego stałe elementy (jak np.: okna; drzwi; wykończenie - glazura, terakota, panele podłogowe; armatura łazienkowa; kraty) i ruchomości domowe znajdujące się w domku letniskowym (np.: sprzęt RTV i AGD; meble; odzież; zapasy gospodarstwa domowego; sprzęt turystyczny lub sportowy).

Ochroną ubezpieczeniową w ubezpieczeniu domków letniskowych objęte są szkody powstałe wskutek pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego i innych zdarzeń losowych. Ochrona ta może obejmować również szkody powstałe wskutek powodzi, kradzieży z włamaniem lub wandalizmu.

W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego ochrona z tytułu ubezpieczenia domku letniskowego może trwać przez cały rok kalendarzowy lub od wiosny do jesieni.

 

Na skróty:

» Ubezpieczenia dla sportowców Łódź
» AC Łódź (AutoCasco)
» Ubezpieczenia domków letniskowych Łódź
» Ubezpieczenia Ryzyk budowlano montażowych Łódź
» Ubezpieczenie utraty zysków Łódź
» Ubezpieczenie budynków i środków trwałych Łódź
» Grupowe ubezpieczenia na życie Łódź
» Ubezpieczenie turystyczne Łódź
» Pakiety uzbepieczeń indywidualnych Łódź
» Ubezpieczenia i gwarancje finansowe Łódź

 


projekt i pozycjonowanie