Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne flot samochodowych

Ubezpieczenia komunikacyjne flot samochodowych to ubezpieczenia dobrowolne i obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jest to ubezpieczenie skierowane do wszystkich firm posiadających minimum 5 pojazdów. Ubezpieczenie komunikacyjne flot samochodowych gwarantuje ich kompleksową ochronę. Takie ubezpieczenie obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie OC komunikacyjne, AC, NNW i Assistance.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zapewnia ochronę w przypadku szkód w mieniu i na osobie wyrządzonych przez posiadacza i kierującego pojazdem mechanicznym osobom trzecim.

Dobrowolne ubezpieczenie Autocasco chroni przed skutkami szkód powstałych w wyniku uszkodzenia lub kradzieży pojazdu.

Dobrowolne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów chroni kierowcę i pasażerów od skutków nieszczęśliwego wypadku takich jak trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć.

Dobrowolne ubezpieczenie Assistance gwarantuje kierowcy i pasażerom pomoc w trudnych sytuacjach podczas podróży (np. wypadek, awaria, unieruchomienie i kradzież pojazdu).

Ubezpieczenie komunikacyjne flot samochodowych może obejmować wszystkie wymienione ryzyka; jedynie wybrane z nich lub dodatkowo inne ryzyka jak np. ubezpieczenie szyb pojazdów.

 

Na skróty:

» Ubezpieczenia imprez masowych Łódź
» OC Łódź (odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych)
» Ubezpieczenia zdrowotne Łódź
» NNW Łódź (następstwa nieszczęśliwych wypadków komunikacyjnych)
» Ochrona prawna Łódź
» Zielona karta Łódź
» Następstwa nieszczesliwych wypadków Łódź
» Ubezpieczenia Ryzyk budowlano montażowych Łódź
» Ubezpieczenie budynków i środków trwałych Łódź
» Ubezpieczenia pakietowe pojazdów Łódź

 


projekt i pozycjonowanie