Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia i gwarancje finansowe

Ubezpieczenia i gwarancje finansowe to ubezpieczenie dobrowolne. Pomimo tego coraz częściej są one wymagane przy przystępowaniu do przetargów. Ubezpieczenia i gwarancje finansowe są alternatywą dla gwarancji bankowych. Wyróżniamy wiele typów gwarancji finansowych.

Do najpopularniejszych należą:

  • Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium: Gwarancja wadialna stosowana jest na etapie organizacji przetargu w odniesieniu do każdego przetargu, którego regulamin przewiduje możliwość zstąpienia wadium gotówkowego przez zabezpieczenie jego zapłaty w formie gwarancji. Gwarancja zapłaty wadium umożliwia korzystanie przez przedsiębiorstwo z gotówki, która w innym przypadku zostałaby „zamrożona";
  • Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu: Gwarancja należytego wykonania kontraktu stosowana jest na etapie realizacji kontraktu. Umożliwia ona zabezpieczenie interesu wierzyciela (zabezpieczenie właściwego wykonania kontraktu) bez konieczności blokowania środków pieniężnych zobowiązanego (wykonawcy kontraktu). Istnieje możliwość zawarcia gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu zabezpieczającej projekty współfinansowane z funduszy unijnych;
  • Gwarancja ubezpieczeniowa należytego usunięcia wad i usterek: Gwarancja usunięcia wad i usterek jest zabezpieczeniem zapłaty określonej kwoty w przypadku, gdy po wykonaniu kontraktu okaże się, że wykonane prace mają wady, których wykonawca nie usunął na żądanie inwestorów.

 

 

Na skróty:

» Ubezpiecznie Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytułu prowadzenia działalnosci gospodarczej Łódź
» banki łódź
» Otwarte Fundusze Emerytalne Łódź
» OC w życiu prywatnym
» Ubezpieczenia medyczne Łódź
» Ubezpieczenia jachtów Łódź
» OC Łódź (odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych)
» Assistance Łódź
» Pakiety uzbepieczeń indywidualnych Łódź
» Ubezpieczenia komunikacyjne flot samochodowych Łódź

 


projekt i pozycjonowanie