Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia i gwarancje finansowe

Ubezpieczenia i gwarancje finansowe to ubezpieczenie dobrowolne. Pomimo tego coraz częściej są one wymagane przy przystępowaniu do przetargów. Ubezpieczenia i gwarancje finansowe są alternatywą dla gwarancji bankowych. Wyróżniamy wiele typów gwarancji finansowych.

Do najpopularniejszych należą:

  • Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium: Gwarancja wadialna stosowana jest na etapie organizacji przetargu w odniesieniu do każdego przetargu, którego regulamin przewiduje możliwość zstąpienia wadium gotówkowego przez zabezpieczenie jego zapłaty w formie gwarancji. Gwarancja zapłaty wadium umożliwia korzystanie przez przedsiębiorstwo z gotówki, która w innym przypadku zostałaby „zamrożona";
  • Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu: Gwarancja należytego wykonania kontraktu stosowana jest na etapie realizacji kontraktu. Umożliwia ona zabezpieczenie interesu wierzyciela (zabezpieczenie właściwego wykonania kontraktu) bez konieczności blokowania środków pieniężnych zobowiązanego (wykonawcy kontraktu). Istnieje możliwość zawarcia gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu zabezpieczającej projekty współfinansowane z funduszy unijnych;
  • Gwarancja ubezpieczeniowa należytego usunięcia wad i usterek: Gwarancja usunięcia wad i usterek jest zabezpieczeniem zapłaty określonej kwoty w przypadku, gdy po wykonaniu kontraktu okaże się, że wykonane prace mają wady, których wykonawca nie usunął na żądanie inwestorów.

 

 

Na skróty:

» Ubezpieczenia medyczne Łódź
» OC Łódź (odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych)
» Ubezpieczenia imprez masowych Łódź
» Ubezpieczenia jachtów Łódź
» Następstwa nieszczesliwych wypadków Łódź
» Pakiety uzbepieczeń indywidualnych Łódź
» Fundusze Inwestycyjne Łódź
» Zielona karta Łódź
» Ochrona prawna Łódź
» Ubezpieczenia domków letniskowych Łódź

 


projekt i pozycjonowanie