Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia imprez masowych

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych za szkody wyrządzone uczestnikom imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2003 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych.

Zgodnie z tym rozporządzeniem ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych jest objęta odpowiedzialność cywilna organizatorów imprez masowych za szkody wyrządzone w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego uczestnikom imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny.

Rozporządzenie określa minimalne sumy ubezpieczenia i jego zakres. Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora imprezy masowej konieczne jest w przypadku organizacji imprezy masowej:

  • przeprowadzanej na otwartej przestrzeni z liczbą miejsc od 1.000;
  • przeprowadzanej na terenie zamkniętym z liczbą miejsc od 300;
  • o podwyższonym ryzyku przeprowadzanej na otwartej przestrzeni z liczbą miejsc od 300;
  • o podwyższonym ryzyku przeprowadzanej na terenie zamkniętym z liczbą miejsc od 200.

Oferta ubezpieczenia OC organizatorów imprez masowych obejmuje imprezy plenerowe lub zamknięte o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub sportowym.

Organizator może ubezpieczyć każdą imprezę osobno lub cykl imprez zgodnie z dostarczonym harmonogramem.

Istnieje też możliwość ubezpieczenia imprez, które w myśl ustawy nie są imprezami masowymi. Ubezpieczenie obejmuje: odpowiedzialność cywilną deliktową (ochroną objęte są szkody wyrządzone przez organizatora imprezy masowej w następstwie czynu niedozwolonego jej uczestnikom).

 

Na skróty:

» Następstwa nieszczesliwych wypadków Łódź
» Ubezpieczenia dla sportowców Łódź
» Ubezpieczenia medyczne Łódź
» OC w życiu prywatnym
» OC Łódź (odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych)
» Ubezpieczenia jachtów Łódź
» Ubezpieczenie domu i mieszkania Łódź
» Otwarte Fundusze Emerytalne Łódź
» Fundusze Inwestycyjne Łódź
» Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Łódź

 


projekt i pozycjonowanie