Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia jachtów

CASCO jachtów
Ubezpieczenie casco jachtów jest ubezpieczeniem dobrowolnym jachtów żaglowych, żaglowo-motorowych i motorowych użytkowanych na polskich i zagranicznych wodach morskich i śródlądowych lub przebywających w portach, przystaniach i zimowiskach. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody całkowite i częściowe polegające na uszkodzeniu kadłuba, wyposażenia oraz urządzeń (utrata, zaginięcie, zagarnięcie, uszkodzenie).

Ubezpieczenie casco jachtów chroni przed szkodami powstałymi wskutek pożaru, zatonięcia, wywrócenia, kolizji, sztormu, błędu nautycznego i innych zdarzeń losowych i może zostać rozszerzone o ubezpieczenie szkód powstałych w wyniku kradzieży z włamaniem i rabunku.

OC armatora
Podmioty gospodarcze prowadzące działalność polegającą na organizacji rejsów, szkoleń, kursów podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu wynikającemu z ustawy o usługach turystycznych. Zakres ustawowy jest przeważnie węższy od zakresu dobrowolnego. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej armatora obejmuje szkody wyrządzone przez armatora osobom trzecim w czasie i w związku z posiadaniem lub eksploatacją jachtu. Ubezpieczenie to obejmuje też szkody wyrządzone przez osoby związane z armatorem umową, z której wynika, że armator ponosi za nie odpowiedzialność.

Ubezpieczenie członków załóg
Ubezpieczenie członków załóg jachtów jest ubezpieczeniem dobrowolnym obejmującym głównie ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą.

Ubezpieczenie NNW obejmuje ochroną wypadki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów obcych polegające na doznania uszczerbku na zdrowiu i śmierci.

Ubezpieczenie kosztów leczenia obejmuje świadczenia z tytułu opieki medycznej poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarantuje ono uzyskanie koniecznej pomocy medycznej.

Dodatkowo można wykupić ubezpieczenie bagażu podróżnego, kosztów odwołania uczestnictwa i zwrotu biletu i inne.

 

Na skróty:

» Ubezpieczenia pakietowe pojazdów Łódź
» Otwarte Fundusze Emerytalne Łódź
» Ubezpiecznie Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytułu prowadzenia działalnosci gospodarczej Łódź
» Pakiety uzbepieczeń indywidualnych Łódź
» Ubezpieczenia dla sportowców Łódź
» Ubezpieczenia zdrowotne Łódź
» Ochrona prawna Łódź
» III Filar Łódź
» Ubezpieczenia Ryzyk budowlano montażowych Łódź
» Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Łódź

 


projekt i pozycjonowanie