Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia pakietowe pojazdów

Ubezpieczenia pakietowe pojazdów obejmują zarówno obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jak i ubezpieczenia dobrowolne takie jak Autocasco, NNW, Assistance i ubezpieczenie ochrony prawnej. Najczęściej wybór ubezpieczenia pakietowego zamiast oddzielnych ubezpieczeń OC, AC, NNW, Assistance i ochrony prawnej pozwala uzyskać niższą składkę za ten sam zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Do zawarcia ubezpieczenia pakietowego najczęściej wystarczy zawarcie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC), Autocasco i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). 

W celu zawarcia ubezpieczenia pakietowego często należy spełnić dodatkowe warunki określone przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Może to być zawarcie ubezpieczenia mieszkania lub domu za określona składkę minimalną; posiadanie określonych zniżek w AC i OC; posiadanie pojazdu określonej marki i w określonym wieku lub inne. 

Na polskim rynku ubezpieczeniowym istnieje wiele różnych ubezpieczeń pakietowych pojazdów, tak więc prawie każdy posiadacz pojazdu mechanicznego ma szanse znalezienia pakietu ubezpieczeniowego dostosowanego do jego potrzeb.

 

Na skróty:

» Zielona karta Łódź
» Ubezpieczenie towarów w transporcie - Cargo Łódź
» Ubezpiecznie Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytułu prowadzenia działalnosci gospodarczej Łódź
» NNW Łódź (następstwa nieszczęśliwych wypadków komunikacyjnych)
» Ubezpieczenia Ryzyk budowlano montażowych Łódź
» Ubezpieczenia medyczne Łódź
» Pakiety uzbepieczeń indywidualnych Łódź
» Ubezpieczenia dla sportowców Łódź
» Ubezpieczenia pakietowe pojazdów Łódź
» Grupowe ubezpieczenia na życie Łódź

 


projekt i pozycjonowanie