Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia Ryzyk budowlano montażowych

Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Ubezpieczenie to może zostać zawarte przez inwestora lub wykonawcę prac budowlano-montażowych. Ochroną są tu objęte realizowane przez ubezpieczającego obiekty w budowie lub montażu (np. hala targowa w trakcie budowy).

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa szkód powstałych w wyniku pożaru, wybuchu, upadku statku powietrznego, uderzenia pioruna, deszczu nawalnego, osuwania się ziemi i inne zdarzenia losowe. Niektóre towarzystwa w ubezpieczeniu domu w budowie oferują możliwość ubezpieczenia już zamontowanych stałych elementów domu od kradzieży.

Przedmiotem ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych mogą być:

  • prace obejmujące budowę lub przebudowę budynków mieszkalnych, obiektów przemysłowych i magazynowych, budowli specjalnych i innych obiektów inżynierii radiowej i wodnej;
  • materiały lub elementy i urządzenia do wybudowania lub zmontowania
  • sprzęt i wyposażenie budowlane i montażowe;
  • obiekty stanowiące zaplecze budowy (np. baraki magazynowe i socjalne);
  • maszyny budowlane, maszyny i urządzenia niezbędne do montażu.

Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych można zawrzeć jako osobne ubezpieczenie lub w ramach ubezpieczenia mienia podmiotów gospodarczych.

Ponadto wykonawcy prac budowlano-montażowych mogą zawrzeć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie kontraktu.

 

Na skróty:

» Ubezpieczenia Ryzyk budowlano montażowych Łódź
» banki łódź
» Assistance Łódź
» Ubezpieczenia imprez masowych Łódź
» Ubezpieczenia domków letniskowych Łódź
» Ubezpiecznie Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytułu prowadzenia działalnosci gospodarczej Łódź
» OC w życiu prywatnym
» Pakiety uzbepieczeń indywidualnych Łódź
» Grupowe ubezpieczenia na życie Łódź
» Ubezpieczenia dla sportowców Łódź

 


projekt i pozycjonowanie