Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia Ryzyk budowlano montażowych

Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Ubezpieczenie to może zostać zawarte przez inwestora lub wykonawcę prac budowlano-montażowych. Ochroną są tu objęte realizowane przez ubezpieczającego obiekty w budowie lub montażu (np. hala targowa w trakcie budowy).

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa szkód powstałych w wyniku pożaru, wybuchu, upadku statku powietrznego, uderzenia pioruna, deszczu nawalnego, osuwania się ziemi i inne zdarzenia losowe. Niektóre towarzystwa w ubezpieczeniu domu w budowie oferują możliwość ubezpieczenia już zamontowanych stałych elementów domu od kradzieży.

Przedmiotem ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych mogą być:

  • prace obejmujące budowę lub przebudowę budynków mieszkalnych, obiektów przemysłowych i magazynowych, budowli specjalnych i innych obiektów inżynierii radiowej i wodnej;
  • materiały lub elementy i urządzenia do wybudowania lub zmontowania
  • sprzęt i wyposażenie budowlane i montażowe;
  • obiekty stanowiące zaplecze budowy (np. baraki magazynowe i socjalne);
  • maszyny budowlane, maszyny i urządzenia niezbędne do montażu.

Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych można zawrzeć jako osobne ubezpieczenie lub w ramach ubezpieczenia mienia podmiotów gospodarczych.

Ponadto wykonawcy prac budowlano-montażowych mogą zawrzeć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie kontraktu.

 

Na skróty:

» Następstwa nieszczesliwych wypadków Łódź
» Assistance Łódź
» Ubezpieczenia i gwarancje finansowe Łódź
» Ochrona prawna Łódź
» Otwarte Fundusze Emerytalne Łódź
» Ubezpieczenie utraty zysków Łódź
» Ubezpieczenia dla sportowców Łódź
» Ubezpieczenia domków letniskowych Łódź
» Ubezpieczenia jachtów Łódź
» Ubezpieczenie budynków i środków trwałych Łódź

 


projekt i pozycjonowanie