Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie budynków i środków trwałych

Ubezpieczenie budynków, środków trwałych i środków obrotowych to ubezpieczenie dobrowolne skierowane do wszystkich przedsiębiorstw.

W ubezpieczeniu budynków ochrona ubezpieczeniowa można objąć wszelkie budynki i budowle należące do ubezpieczonego (np. biurowiec, halę magazynową, wiaty).

W ubezpieczeniu środków trwałych ochroną ubezpieczeniową można objąć maszyny, urządzenia i wyposażenie należące do ubezpieczonego lub znajdujące się w jego użytkowaniu na podstawie umów cywilno-prawnych (np. leasing, dzierżawa).

W ubezpieczeniu środków obrotowych ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte zapasy, środki gotowe, półprodukty i opakowania należące do ubezpieczonego i znajdujące się we wskazanych przez niego lokalizacjach (magazynach).

Zakres ubezpieczenia budynków, środków trwałych i środków obrotowych obejmuje szkody będące następstwem pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego, dymu, sadzy, huraganu i innych zdarzeń losowych. Dodatkowo można rozszerzyć zakres ubezpieczenia o wandalizm, kradzież (szczególnie przydatne w ubezpieczeniu środków obrotowych) i inne ryzyka.

 

 

Na skróty:

» Ochrona prawna Łódź
» Ubezpieczenie budynków i środków trwałych Łódź
» OC Łódź (odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych)
» Następstwa nieszczesliwych wypadków Łódź
» III Filar Łódź
» Ubezpiecznie Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytułu prowadzenia działalnosci gospodarczej Łódź
» OC w życiu prywatnym
» Ubezpieczenia komunikacyjne flot samochodowych Łódź
» Ubezpieczenia dla sportowców Łódź
» Ubezpieczenie utraty zysków Łódź

 


projekt i pozycjonowanie