Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenia zdrowotne / ubezpieczenia medyczne są ubezpieczeniami dobrowolnymi, dzięki którym ubezpieczony otrzymuje opiekę medyczna w renomowanych placówkach zdrowia, z którymi towarzystwo ubezpieczeniowe posiada podpisane umowy o współpracy lub u innego lekarza specjalisty.

Za wizytę u lekarza towarzystwo ubezpieczeniowe zwraca ubezpieczonemu ustalona w ogólnych warunkach ubezpieczenia sumę (w przypadku korzystania z porady lekarza wybranego przez ubezpieczonego) lub ubezpieczony korzysta z porady w placówce wskazanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe na zasadach rozliczeń bezgotówkowych (po okazaniu karty potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia zdrowotnego / ubezpieczenia medycznego).

Ubezpieczenie to jest dostępne w różnych wariantach, od wyboru wariantu ubezpieczenia zdrowotnego / ubezpieczenia medycznego zależy zakres gwarantowanej opieki medycznej. Zakres ubezpieczenia zdrowotnego / ubezpieczenia medycznego może obejmować:

  • infolinię medyczną;
  • leczenie ambulatoryjne: profilaktyczny przegląd stanu zdrowia, konsultacje lekarskie, prowadzenie ciąży, badania laboratoryjne i diagnostyczne zlecone przez lekarza, szczepienie przeciw grypie, lekarskie wizyty domowe, zabiegi pielęgniarskie, środki pomocnicze (np. wózki inwalidzkie, protezy), koszty leków, rehabilitacja (np. krioterapia, laseroterapia), psychoterapia;
  • leczenie dentystyczne: profilaktyka, estetyka dentystyczna, leczenie zachowawcze, leczenie paradontozy, zabiegi chirurgiczne, ortodoncja, protetyka i implanty;
  • opcje dodatkowe: koszty leczenia za granicą, świadczenie szpitalne, medycyna pracy, konsultacje u specjalistów uznanych na świecie.

Ubezpieczenie zdrowotne / ubezpieczenie medyczne jest alternatywą dla leczenia w publicznej służbie zdrowia pozwalającą uniknąć często kilkumiesięcznego oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty.

Ubezpieczenie zdrowotne / ubezpieczenie medyczne można zawrzeć w formie indywidualnej lub zbiorowej (np. pracodawca na rzecz swoich pracowników).

 

Na skróty:

» Ubezpieczenia jachtów Łódź
» Fundusze Inwestycyjne Łódź
» banki łódź
» Ubezpieczenia zdrowotne Łódź
» Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Łódź
» OC Łódź (odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych)
» Ubezpieczenie budynków i środków trwałych Łódź
» Ubezpieczenia domków letniskowych Łódź
» Pakiety uzbepieczeń indywidualnych Łódź
» Ubezpieczenia pakietowe pojazdów Łódź

 


projekt i pozycjonowanie