Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie domu i mieszkania

Ubezpieczenie domu i mieszkania jest ubezpieczeniem dobrowolnym, które może zostać zawarte przez właściciela domu lub mieszkania a także inną osobę korzystającą z tego domu lub mieszkania na podstawie np. umowy najmu.

Ubezpieczenie to zabezpiecza sam dom lub mieszkanie, jego stałe elementy (jak np.: okna; drzwi; wykończenie - glazura, terakota, panele podłogowe; stała zabudowa kuchni; armatura łazienkowa), ruchomości domowe (np.: sprzęt RTV i AGD; meble; odzież; sprzęt elektroniczny; biżuteria) i odpowiedzialność cywilną.

Ubezpieczenie domu lub mieszkania wraz ze stałymi elementami i ruchomościami domowymi obejmuje szkody powstałe wskutek pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, huraganu i innych zdarzeń losowych. Zakres tego ubezpieczenia może obejmować także szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu, dewastacji i aktów terroru. Ponadto istnieje możliwość ubezpieczenia przedmiotów codziennego użytku (np.: gotówka, odzież, telefon gotówkowy) od utraty wskutek rozboju poza miejscem ubezpieczenia (domem lub mieszkaniem). Niektóre towarzystwa oferują ubezpieczenie domu lub mieszkania wraz ze stałymi elementami i ruchomościami domowymi na zasadzie ubezpieczenia all risk (objęcie ochroną ubezpieczeniową wszystkich szkód poza wyraźnie wyłączonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia).

Natomiast ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej powoduje, że w przypadku szkody wyrządzonej przez nas osobie trzeciej (np. sąsiadowi w wyniku zalania jego mieszkania), osoba ta otrzyma odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego a ubezpieczony nie będzie zmuszony do pokrywania szkody z własnych środków.

 

Na skróty:

» Ubezpieczenia dla sportowców Łódź
» Ochrona prawna Łódź
» Ubezpieczenie towarów w transporcie - Cargo Łódź
» Ubezpieczenia i gwarancje finansowe Łódź
» Fundusze Inwestycyjne Łódź
» Ubezpieczenie turystyczne Łódź
» Ubezpieczenia pakietowe pojazdów Łódź
» Otwarte Fundusze Emerytalne Łódź
» Ubezpiecznie Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytułu prowadzenia działalnosci gospodarczej Łódź
» banki łódź

 


projekt i pozycjonowanie