Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie eksponatów wystawowych

Ubezpieczenie eksponatów wystawowych jest ubezpieczeniem dobrowolnym skierowanym do muzeów, galerii, właścicieli eksponatów i przedmiotów mających wartość kolekcjonerską, przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych prezentujących wyroby i kolekcje na targach, wystawach itp.

Eksponaty wystawowe można ubezpieczyć podczas: transportu na i z wystawy, składowania, ekspozycji. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje określone w umowie eksponaty muzealne, wystawowe i targowe, prezentowane na wystawach i targach krajowych i zagranicznych.

Podczas transportu ochrona ubezpieczeniowa działa na całej trasie wykonywanego przewozu. Najczęściej eksponaty są ubezpieczone od chwili przyjęcia przesyłek do przewozu lub załadowania na środek transportu, opuszczenia magazynu lub innego miejsca składowania do chwili dostarczenia mienia do wskazanego miejsce. Ochroną ubezpieczeniową może być też objęty załadunek mienia na środek transportu dokonywany przez Ubezpieczającego lub jego pracowników.

W trakcie składowania i ekspozycji przedmiotem ubezpieczenia są eksponaty prezentowane na określonych wystawach lub przechowywane we wskazanych magazynach. Ubezpieczenie może chronić przed szkodami polegającymi na uszkodzeniu lub utracie eksponatów wystawowych powstałymi wskutek: ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, huraganu, sztormu, powodzi, deszczu nawalnego, lawiny, obsunięcia się ziemi, spadnięcia przedmiotu na środek transportowy, trzęsienia ziemi, wybuchu wulkanu, zmycia z pokładu lub wyrzucenia za burtę statku; wypadku, jakiemu uległ środek transportowy; rabunku; kradzieży całkowitej mienia wraz ze środkiem transportowym; kradzieży z włamaniem; zaginięcia; z innych przyczyn, jeżeli w ich następstwie doszło do połamania, potłuczenia, rozbicia, wycieku, podarcia, zabrudzenia, rozsypania, poplamienia, pogięcia, zgniecenia, zamoczenia i porysowania przewożonego mienia.

 

Na skróty:

» Ubezpieczenie domu i mieszkania Łódź
» III Filar Łódź
» Pakiety uzbepieczeń indywidualnych Łódź
» Ubezpieczenia pakietowe pojazdów Łódź
» Następstwa nieszczesliwych wypadków Łódź
» Assistance Łódź
» Ubezpieczenia i gwarancje finansowe Łódź
» Ubezpieczenia medyczne Łódź
» banki łódź
» AC Łódź (AutoCasco)

 


projekt i pozycjonowanie