Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie towarów w transporcie - Cargo

Ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo) jest ubezpieczeniem dobrowolnym kierowanym do przedsiębiorców przewożących swoje mienie (maszyny, towary itp.) własnymi, wynajętymi lub leasingowanymi środkami transportu oraz przedsiębiorców korzystających z usług świadczonych przez zawodowych przewoźników.

Ubezpieczenie Cargo chroni przewożone mienie od momentu nadania ładunku do momentu dostarczenia go we wskazane miejsce. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przewożonego towaru bezpośrednią stratę ponosi właściciel ładunku. Również gdy mienie przewożone jest przez zawodowego przewoźnika posiadającego polisę odpowiedzialności cywilnej, warto zawrzeć umowę ubezpieczenia towarów w transporcie, gdyż ubezpieczenie OC przewoźnika chroni jego interesy w stosunku do zleceniodawcy, ale pozwala zlikwidować straty jedynie w sytuacji, gdy przewoźnik jest odpowiedzialny za przesyłkę w myśl przepisów konwencji o umowie międzynarodowego transportu drogowego towarów w transporcie międzynarodowym.

Umowa ubezpieczenia Cargo może dotyczyć transportów krajowych lub międzynarodowych.

Towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają w ofercie zarówno polisy jednostkowe (dla pojedynczego przewozu) jak i obrotowe (odnoszące się do wszystkich rodzajów mienia i wszystkich transportów w określonym w umowie okresie).

Dla polisy generalnej można objąć ochroną ubezpieczeniową wszystkie lub ściśle określone rodzaje przewożonego mienia.

Ubezpieczeniem standardowym są najczęściej objęte towary handlowe, mienie przewożone w celu wykonania usługi i sprzęt potrzebny do przeprowadzenia prac terenowych.

 

 

Na skróty:

» Ubezpieczenie turystyczne Łódź
» Fundusze Inwestycyjne Łódź
» Ubezpieczenie towarów w transporcie - Cargo Łódź
» Następstwa nieszczesliwych wypadków Łódź
» Ubezpieczenia jachtów Łódź
» OC w życiu prywatnym
» Otwarte Fundusze Emerytalne Łódź
» Ubezpieczenia medyczne Łódź
» Ubezpieczenie domu i mieszkania Łódź
» Assistance Łódź

 


projekt i pozycjonowanie